Rok 2017 bol rok Favorita, ale nepripravil som mu oslavnú pieseň, len sa s ním snažím žiť. Pozrite si náš motoristický rok v skratke. Ak dáte prednosť nášmu silvestrovskému programu, uvidíte v skutku exkluzívny Favorit. Ďakujeme za celoročnú priazeň a pozývame k nášmu G-LOGU.