Testovanie prebieha v Prahe a bude aj Brne. Je prístupné pre verejnosť, na jazdy zdarma sa možno objednať.