• Nová nezávislá súťažná anketa je zastrešená odbornou porotou zloženou z motoristických novinárov, influencerov a odbornej verejnosti
 • V nedeľu, marca prebehli v areáli Slovakia ringu spoločné testovacie jazdy
 • Väčšina poroty svoje hlasy udelila priamo na mieste, absentujúci členovia budú hlasovať individuálnou formou
 • Pokračuje tiež hlasovanie v internetovej ankete Auto Roka Slovensko – Hlas Verejnosti

 

Nová národná cena „Auto Roka Slovensko“, udeľovaná odbornou porotou, ako aj jej sesterská národná cena „Auto Roka Slovensko – Hlas Verejnosti“ sa blížia do svojho finále. V stredu, 13. marca, sa mohli porotcovia detailne oboznámiť s ôsmimi finalistami v areáli okruhu Slovakia ring a jeho bezprostrednom okolí, kde prebehli samotné testovacie jazdy. Pri tejto príležitosti porotcovia zároveň využili možnosť hlasovať za svojho favorita.

 

auto roka slovensko 2024 Finále Auto Roka Slovensko sa blíži. Odborná porota už odovzdala svoje hlasy

 

V priebehu marca odborná porota ankety Auto Roka Slovensko mala možnosĺ absolvovaĺ testovacie jazdy na všetkých ôsmichvozidlách v priestoroch Slovakia ringu a jeho blízkom okolí. Počas celého dňa porotcovia preverovali jazdné vlastnosti všetkých automobilov a tento deň tiež využili na to, aby vzájomne konzultovali a vymieňali si nadobudnuté znalosti a skúsenosti sfinalistami,“ vysvetľuje Karol Gajdoš z organizačného výboru ankety Auto Roka Slovensko a dodáva: „Pri tejto príležitostiporotcovia zároveň jednotlivo aj hlasovali za svojho favorita. Účastná bola väčšina poroty, zvyšní štyria porotcovia sa kvôli pracovnej zaneprázdnenosti nemohli dostaviĺ osobne a budú hlasovaĺ individuálnou formou. Po započítaní ich hlasu bude hlasovanie finálne uzavreté.“

 

Priebeh nezávislej súťažnej ankety Auto Roka Slovensko sa tak pomaly, ale isto blíži do finále. Po uzavretí hlasovania všetkých porotcov sa hlasy zapečatia a za prítomnosti notára budú prepočítané. Na slávnostnom galavečeri, ktorého termín bude odhalený už čoskoro, bude potom vyhlásený celkový víťaz. Ten vzíde práve z hlasovania odbornej poroty.

 

Verejnosti tiež pripomíname, že od 27. januára beží online hlasovanie v sesterskej ankete Auto Roka Slovensko – Hlas Verejnosti, kde môžu odovzdaĺ hlas svojmu favoritovi ešte pár dní, konkrétne do konca marca,“ hovorí Karol Gajdoš. Hlasujúci vankete volia iba jedného favorita spomedzi ôsmych finalistov, ktorý pre nich predstavuje práve to najlepšie, čo sa na slovenskom automobilovom trhu objavilo v uplynulom roku.

 

Motiváciou pre hlasujúcich podporiĺ svojho favorita je mimo iné šanca vyhraĺ množstvo atraktívnych cien od našich partnerov. Hlavnou cenou je tankovacia karta v hodnote 1 200 eur od spoločnostiTANKER, vyhraĺ však budete môcĺ tiež dvakrát dve spiatočné letenky do Paríža či elektroniku,“ uviedol Karol Gajdoš a dodal: „Do internetového hlasovania, ktoré prebieha na samostatnej webstránke, sa môže zapojiĺ ktorýkoľvek občan Slovenska, ktorý dovŕšil vek 18 rokov. Víĺaz potom vzíde z internetového hlasovania verejnosti.“ Anketa Auto Roka Slovensko – Hlas Verejnosti prebieha na webstránke www.autorokaslovensko.sk.

 

Osem finalistov súťažiacich o titul Auto Roka Slovensko a Auto Roka Slovensko – Hlas Verejnosti tvoria vozidlá:

 

 • BMW 5 / i5
 • Honda CR-V
 • Hyundai IONIQ 6
 • KIA EV9
 • Mercedes-Benz E
 • Toyota Prius
 • Volvo EX30
 • Volkswagen Buzz

 

O Auto Roka Slovensko:

“Auto Roka Slovensko“ je národná cena, zahŕňajúca rovnomennú trofej, ktorá je každoročne udelená najvýnimočnejšiemu novému autu, ktoré sa v danom roku začne predávať na slovenskom trhu. Víťaza ceny volí nezávislá porota, zložená z profesionálnych motoristických novinárov, členov odbornej verejnosti a mienkotvorných motoristických testerov, ktorá je regulovaná „Porotcovským výborom“. Anketa Auto Roka Slovensko a Auto Roka Slovensko – Hlas Verejnosti je organizovaná skupinou slovenských motoristických novinárov a občianskym združením Cesta Nie Je Okruh.