V noci sa v Bratislave konalo viacero nelegálnych stretnutí majiteľov a fanúšikov upravených vozidiel, ktoré vzbudilo pozornosť polície. Na rôznych miestach Starého Mesta policajné hliadky monitorovali situáciu a zaznamenali až 77 prípadov porušenia pravidiel cestnej premávky. Medzi najčastejšie priestupky patrilo neprimerané upravovanie vozidiel, ktoré nezodpovedalo legislatívnym normám, prekročenie povolenej rýchlosti a nedodržiavanie predpisov týkajúcich sa vodičských preukazov.

 

 

 

V reakcii na tieto priestupky policajti vydali celkovo 74 pokút. Okrem toho zadržali registračné tabuľky a osvedčenia o evidencii u niektorých účastníkov, ktorí prekročili hranice legislatívy. Navyše, 19 vodičov bolo riešených za prekročenie povolenej rýchlosti alebo nebezpečný spôsob jazdy. Situácia sa ešte zhoršila, keď sa šiestim vodičom po udelení pokút odobrali vodičské preukazy, pretože nezodpovedali požiadavkám bezpečnosti na cestách. Tieto prípady slúžia ako príklad dôležitosti dodržiavania pravidiel cestnej premávky a potreby zabezpečiť bezpečnosť našich ciest.

 

Zdroj: Polícia SR – Bratislavský kraj