Prečo meniť postup závažných opráv áut? – Július HRON, predseda CPA SR

web: https://www.topspeed.sk/
fb: https://www.facebook.com/TopSpeed.sk
instagram: https://www.instagram.com/topspeed.sk/

#opravyaut #juliushron #topspeedsk