V marci 2021 sa slovenskí motoristi potešili novele zákona, ktorá okrem iného zrušila povinnosť meniť evidenčné číslo vozidla pri každom prepise medzi okresmi. Zákon, ktorý okrem iného umožnil vodičom vlastniť EČV na celý život. Novelu z dielne SaS, ktorú podpísala aj prezidentka a mala nadobudnúť platnosť 01. 03. 2022, parlament potichu stopol. Prečo?

web: https://www.topspeed.sk/
fb: https://www.facebook.com/topspeed.sk
instagram: https://www.instagram.com/topspeed.sk/

#prihlasenieauta #pridelenieznaciek #registraciaauta