Elektrifikácia automobilovej dopravy prináša množstvo problémov. Jej rozširovanie znamená napríklad aj to, že celková hmotnosť áut narastá. Existujúce garáže už prestávajú vyhovovať..