V rokoch 1968 až 1981 sa vo Vrchlabí vyrobilo celkovo 69 727 vozidiel Škoda 1203. Finálna výroba sa potom presunula na Slovensko do Trnavských automobilových závodov (TAZ).