Pri elektromobiloch sa, špeciálne s príchodom nového storočia neustále stretávame s veľmi nesprávnym a nepresným označením ZERO EMISSION CAR, teda auto s nulovými emisiami. Je to veľmi nepresné, až zavádzajúce označenie čistej lokálnej prevádzky EV. Faktom je, že lokálne emisie sa aj môžu nule približovať, no vďaka veľmi nešťastnému mixu výroby elektriny nie len v EÚ, ale vlastne po celom svete je toto označenie veľmi prehnané a nesprávne. Ako si môže Toyota dovoliť tvrdiť, že Mirai má dokonca záporné emisie?

Toyota Mirai :
Hluk pri 130 km/h – /
3mix spotreba – 1.33kg/100km

web: https://www.topspeed.sk/
fb: https://www.facebook.com/topspeed.sk
instagram: https://www.instagram.com/topspeed.sk/

#toyota #mirai #hydrogen