Spoločnosti PEUGEOT a Captain Cause sa spojili, aby zamestnancom automobilovej značky umožnili podporovať vzdelávacie, solidárne a ekologické iniciatívy.

 

ALLURE – PEUGEOT, zodpovedná značka, považuje vzdelávanie za kľúčový prvok udržateľného sveta.

EMOTION – PEUGEOT s hrdosťou podporuje významné programy environmentálnej výchovy.

EXCELLENCE – PEUGEOT financuje darcovskú kampaň medzi svojimi zamestnancami prostredníctvom platformy Captain Cause.

 

peugeot captain

 

Od roku 2023 sa PEUGEOT rozhodol postaviť vzdelávanie do centra svojej zodpovednej stratégie a zamerať sa na konkrétne vzdelávacie aktivity, ktoré majú pozitívny vplyv na životné prostredie. Vytvorili sa preto významné partnerstvá s dvoma združeniami: Under the Pole a Born Free.

 

PEUGEOT prehlbuje svoj zodpovedný záväzok

 

PEUGEOT prehlbuje svoj zodpovedný záväzok prostredníctvom spolupráce so spoločnosťou Captain Cause, ktorá podporuje organizácie so sociálnym a environmentálnym vplyvom na celom svete.

 

PEUGEOT financuje darcovskú kampaň medzi svojimi zamestnancami, čím im umožňuje prispieť na rôzne účely. Prvá distribučná kampaň sa uskutoční v júni 2024 a umožní zamestnancom značky PEUGEOT z platformy Captain Cause podporiť štyri projekty v mene značky jednoduchými kliknutiami, vrátane projektov jej partnerov Born Free (zvyšovanie povedomia o ochrane voľne žijúcich druhov a prírodných oblastí) a Under the Pole (vedecký výskum a osvetový program okolo oceánov).

 

Linda Jackson, generálna riaditeľka spoločnosti PEUGEOT, a Frédéric Mazzella, zakladateľ BlaBlaCar a Captain Cause, využili svoju prítomnosť na VIVATECH na oznámenie svojej spolupráce.

 

Linda Jackson, generálna riaditeľka značky PEUGEOT, vyjadrila svoju víziu nasledovne: “Ponúkame najširšiu škálu elektrických vozidiel od európskych výrobcov, no náš zodpovedný záväzok musí ísť ešte ďalej. Vzdelávanie považujeme za kľúč k udržateľnejšiemu svetu. Preto aktívne podporujeme konkrétne vzdelávacie projekty našich partnerov, ako sú Under the Pole a Born Free. Chceli sme však našich zamestnancov ešte viac priblížiť k iniciatívam značky PEUGEOT. Prostredníctvom kampane na asociatívne darcovstvo, ktorú sme spustili v spolupráci s platformou Captain Cause, sponzorskou platformou vytvorenou z iniciatívy Frédérica Mazzellu, zakladateľa spoločnosti BlaBlaCar, chceme plne zapojiť našich zamestnancov do tejto stratégie. V druhej fáze plánujeme rozšíriť tento prístup aj smerom k našim zákazníkom, aby sme im umožnili podporovať veci, ktoré sú pre nás dôležité, v súlade so záväzkom a víziou značky PEUGEOT.”

 

Frédéric Mazzella, zakladateľ spoločnosti Captain Cause, dodal: “Tým, že Peugeot ponúka svojim zamestnancom možnosť pripojiť sa k tejto platforme, posilňuje svoje záväzky v oblasti spoločenskej zodpovednosti a umožňuje zapojiť viac ľudí do ekologickej transformácie. Sme hrdí, že môžeme podporiť značku Peugeot ako priekopníka zodpovedného marketingu.”