V opustenom dílerstve v Nemecku je stále uschovaných niekoľko nových krásnych automobilových kúskov z osemdesiatych rokov.